25 Luty 2022 roku – Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie – umowa nieważna 

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 976/20, SSO Agata Młynarczyk – Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM jest nieważna, a także zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów do majątku wspólnego kwotę 43.820,59 CHF (czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia 59/100 franków szwajcarskich) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 października 2020r. do dnia zapłaty, przy czym wykonanie tego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powodów solidarnie na rzecz pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie kwoty 230.195,28 zł (dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty wraz z kosztami procesu.  

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.