16 Marca 2022 roku – Prawomocna wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach – umowa nieważna w uzasadnieniu

3 kwietnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I ACa 311/21, SSA Lucyna Morys – Sąd II Instancji wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 23 listopada 2020 roku, sygn. akt  II C 1169/17, SSO Izabella Knych,  w którym Sąd I Instancji zasądził od pozwanego ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej w Katowicach na rzecz powodów kwotę 181.588,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 grudnia 2017 roku oraz koszty procesu.

.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.