2 Marca 2022 roku – Wygrana z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji

3 kwietnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 231/20, SSO Agata Witkowska.  Sąd ustalił w sentencji,  że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta między powodem, a poprzednikiem prawnym pozwanego – Getin Bank S.A. w Katowicach – Dom Oddziałem w Łodzi jest nieważna.  Zasądził od  pozwanego na rzecz powoda kwotę 721.635,29 zł (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 lutego 2020 roku, Zasądził też od pozwanego na rzecz powoda całość kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.