29 Marca 2022 roku – Wygrana z ING Bank Śląski Spółce Akcyjnej w Katowicach

3 kwietnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 788/21, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 40.437,03 zł (czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych i 03/100) oraz kwotę 8.842,12 CHF (osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa franki szwajcarskie i 12/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 15 maja 2019 r. do dnia zapłaty. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.438,70 CHF (jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem franków szwajcarskich i 70/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 3 lipca 2021 r. do dnia zapłaty. Zasadził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.