7 Marca 2022 roku – Prawomocna wygrana z PKO BP Spółka Akcyjna umowa nieważna w sentencji  

3 kwietnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach,  sygn. akt: I ACa 973/20, SSA Lucyna Morys Magiera.  Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3 września 2020 roku, sygn. akt II C 375/19 i tym samym podtrzymał wyrok w którym Sąd I Instancji  ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea- Habitat z 2005 roku jest nieważna i zasądził  od pozwanego na rzecz powodów solidarnie na rzecz powodów kwoty 71 039,62 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 62/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 4 czerwca 2019 roku 43 089,60 CHF (czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć franków 60/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 4 czerwca 2019 roku  wraz z kosztami procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.