22 Kwietnia 2022 roku – Prawomocna wygrana z mBank Spółka Akcyjna- umowa nieważna przesłankowo

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie, SSO Wiesława Śmich, Sygn. akt V Ca 156/21. Sąd na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 lipca 2020 r., sygn. akt VI C 693/19 zmienił zaskarżony wyrok i zasądził od pozwanego mBank S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwotę 74.333,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.