27 Kwietnia 2022 roku – Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) umowa nieważna w sentencji

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Mieczysław Brzdąk, I ACa 459/21 oddalił w znacznej części apelację Banku od wyroku SO w Katowicach, SSO Bogusława Kubica z 15 grudnia 2020 roku, sygn. akt.  II C 136/20 ustalającego nieważność umowy.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek [ zasądzono je do dnia złożenia przez Bank oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania, oraz tym samym uwzględniono go.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.