6 Kwietnia 2022 roku – Wygrana z mBank S.A. – umowa nieważna przesłankowo

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny, SSO Renata Jabłońska,  sygn. akt I C 3733/18. Sąd zasądził od na rzecz powódki kwotę 32.117,94 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 30 stycznia 2019 roku do dnia zapłaty, oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 9.277,73 CHF (wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 30 stycznia 2019 roku do dnia zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot kosztów procesu.

 

W sprawie nie było składane żądanie ustalenia nieważności umowy.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.