8 Kwietnia 2022 roku – Prawomocna wygrana z Getin Noble Banka Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny, SSA Bernard Chazan, sygn. akt: VI ACa 667/20 na skutek apelacji obydwu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r., sygn. akt XXV C 1190/18 zmienił zaskarżony wyrok tak,że zasądził od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz Powódki kwotę 200.084,03 zł oraz kwotę 25.084,03 CHF zastrzegając jednocześnie, że zapłata tych kwot nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem przez Powódkę na rzecz Getin Noble Bank S.A. w Warszawie kwoty 353.368,97 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz  zasądził od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz Powódki kwotę 11.800 zł (jedenaście tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. Ponadto zasądził od Banku zwrotu kosztów procesu w instancji odwoławczej. Sąd I instancji ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z dnia 30 maja 2008 roku zawarta pomiędzy Getin Bankiem S.A a Powódką jest nieważna natomiast oddalił powództwo o zapłatę oraz zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania w sprawie. Nasza apelacja dotyczyła roszczenia o zapłatę i kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.