Wyroki frankowe z ING Bank Śląski. Jak rozliczyć się po wygranym procesie?

Prawomocne wyroki frankowe z ING Bank Śląski

Jak rozliczyć się z bankiem po wygranym procesie?

 

Dotąd pisaliśmy głównie o wyrokach uzyskanych przez naszą Kancelarię w sądach I instancji. Było to spowodowane nie tylko długością procesów frankowych, ale też wiązało się to z oczekiwaniem przez sądy apelacyjne w całej Polsce na Uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21, co blokowało większość spraw na końcowym etapie – II instancji.

Obecnie, można już śmiało powiedzieć, że większość sądów I instancji (tj. rejonowych i okręgowych), uważa umowy kredytu powiązane z CHF za nieważne. Od 2019 roku, w szczególności od momentu wydania przed TSUE Wyroku C-260/18 w sprawie Dziubak vs. Raiffeisen, Kredytobiorcy triumfują przed sądami w całej Polsce. Ubiegłe dwa lata, przyniosły pasmo sukcesów Kredytobiorców. Sądy w I instancji, w niemal 90% potwierdzają nieważność zawartych przez kilkaset tysięcy Polaków umów kredytu.

Jak jednak wiadomo, zakończenie sprawy w I instancji, to jak wygrana bitwy – nie wojny. Przed nami kolejna instancja, a w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej droga do wygranej dodatkowo się wydłuża.

Po długim i bezowocnym oczekiwaniu na Uchwałę Sądu Najwyższego, sądy II instancji słusznie doszły do wniosku, że to jednak ich zadaniem będzie rozstrzygnięcie kwestii ważności umów kredytu powiązanych z CHF, określenie konsekwencji z tym związanych i tym samym – ujednolicenie orzecznictwa.

W związku z tym, od końca zeszłego roku kilka razy w tyg. stawiamy się na rozprawach, głównie przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, walcząc o nadanie przymiotu prawomocności pozytywnym wyrokom naszych Klientów.

W szczególności dobrze idzie nam obecnie z innym dużym bankiem. Mamy już 4 prawomocne wyroki frankowe z ING Bank stwierdzające nieważność umów kredytu i zasądzające z tego tytułu odpowiednie kwoty na rzecz Klientów. ING Bank Śląski w większości tych spraw rozliczył się już z Kredytobiorcami oraz doszło do wykreślenia hipoteki z należących do nich nieruchomości. Poniżej przedstawimy Państwu drogę jaką przeszli nasi Klienci do uwolnienia się od bezprawnej umowy.

 Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny Wyrok z dnia 17 lipca 2020

sygn. akt: I ACa 589/18

wyroki frankowe ing

  1. Pozew w tej sprawie został złożony w 2017 roku. W tym czasie orzecznictwo w sprawach frankowych nie było przychylne Kredytobiorcom. Wniesienie pozwu wiązało się z dużym ryzykiem, a my pomimo pewności naszych racji, nie do końca byliśmy pewni co do ich uwzględnienia przez Sąd. Pozew opiewał na kwotę kwoty 4849,29 zł, co stanowiło kwotę nadpłaconą ponad kapitał kredytu. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której pominięto nawet dowód z przesłuchania Kredytobiorców. Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2018 roku, Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo o zapłatę z uwagi na nieważność umowy oraz obciążył naszego Klienta kosztami procesu w wysokości 10.817 zł. Od tego rozstrzygnięcia wnieśliśmy apelację, która po dwóch latach procesu, doprowadziła do wygranej naszego Klienta. Sąd Apelacyjny w Katowicach u uzasadnieniu poniższego Wyroku stwierdził „Skoro bez niedozwolonych postanowień dotyczących sposobu indeksacji kredytu umowa nie może dalej funkcjonować w obrocie prawnym ze względu na brak istotnych elementów, stwierdzić należało jej nieważność w oparciu o art. 58 § 1 k.c. Świadczenie spełnione w wykonaniu umowy, której nieważność stwierdzono, jest świadczeniem nienależnym w myśl art. 410 § 2 k.c., gdyż odpadła jego podstawa. Ten, kto jej spełnił, może żądać zwrotu. Żądanie zwrotu spełnionego z nieważnej umowy świadczenia oparł powód na teorii salda. Dochodził mianowicie zapłaty przez pozwanego różnicy pomiędzy sumą świadczeń spełnionych w wykonaniu umowy, a kwotą uzyskanego kredytu”. 

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny Wyrok z dnia 23 grudnia 2021 sygn. akt: I ACa 302/21

kredyt frankowy ing wyrok

  1. Sprawa, w której został wydany powyższy Wyrok, jest jedną z najszybciej zakończonych przez nas prawomocnie spraw. Kredytobiorcy z powództwem do Sądu Okręgowego w Katowicach skierowali się w 2020 r. Orzecznictwo w tym czasie było już znacznie korzystniejsze dla Kredytobiorców niż w sprawie zaprezentowanej jako pierwszej, w szczególności z uwagi na Wyrok w sprawie Państwa Dziubaków.

W sprawie odbyły się dwie rozprawy. Na pierwszej przesłuchano świadków, tj. osoby obsługujące Kredytobiorców w ING Banku Śląskim. Osoby te nie pamiętały jednak Powodów i informacji jakich im przekazały, zatem nie wniosły nic nowego do sprawy. Na kolejnej rozprawie, zostali przesłuchani Kredytobiorcy, po czym ogłoszono termin publikacji wyroku. Po wygranej sprawie w sądzie I instancji, tj. ustaleniu nieważności umowy kredytu i zasądzeniu na rzecz Powodów nienależnie wpłaconych rat kredytu, na wyrok w sądzie apelacyjnym, Klienci czekali tylko 9 miesięcy! Sprawa zakończyła się prawomocnie pod koniec 2021 roku (wygraną naszych Klinetów), a na początku lutego Klienci otrzymali środki na konto (po potrąceniu kapitału kredytu przez bank).

 

Poniżej, dwa pozostałe wyroki frankowe z ING Bank Śląski.

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny Wyrok z dnia 19 stycznia 2022 sygn. akt: I ACa 411/20 uzyskane w 2022 roku.

kredyt frankowy ing wyrok

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny Wyrok z dnia16 marca 2022

sygn. akt: I ACa 311/21

kredyt frankowy ing wyrok

Jak kończą się sprawy?

We wszystkich dotąd zakończonych sprawach, ING Bank Śląski bezproblemowo rozliczył się z Kredytobiorcami. Należy również zaznaczyć, iż bank nie zwracał Konsumentom całej zasądzonej wyrokiem kwoty. W pierwszej kolejności po wygranej sprawie, bank wzywał kredytobiorców do zapłaty kwoty stanowiącej kapitał kredytu udostępniony na mocy nieważnej umowy. Kolejno bank, dokonał potrącenia kwoty udostępnionej kredytobiorcy z kwotą jemu należną na mocy prawomocnego wyroku.

Co stało się z kontem kredytobiorcy?

Ostatecznie na konto Kredytobiorcy wpłynęła kwota stanowiąca różnicę z dokonanego potrącenia. Ostatnim krokiem i przez wszystkich naszych Klientów, chyba jednym z najbardziej wyczekiwanych, jest wydanie przez bank tzw. listu mazalnego, w którym bank oświadcza, że wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki, skutkiem czego nieruchomość Kredytobiorcy staje się wolna od obciążeń.

Poniżej przykład listu mazalnego otrzymanego niedawno przez naszego Klienta z ING Banku Śląskiego.

list mazalny

 

oświadczenie banku hipoteka

Reasumując, najnowsze orzecznictwo zarówno Sądu Okręgowego jak i Sądu Apelacyjnego w Katowicach, właściwego dla ING Banku Śląskiego, jest bardzo korzystne dla Kredytobiorców. Oba te Sądy dostrzegają wady prawne umów kredytu „frankowego”, dające podstawę do stwierdzenia ich nieważności (potocznie mówiąc do ich „unieważnienia”).

Powyżej przedstawione sprawy są też przykładem tego, że bank po przegranym procesie rozlicza się z Kredytobiorcami, a całkowite uwolnienie od kredytu jest realne. Niektórzy Kredytobiorcy, zapewne także z uwagi na dotychczas negatywne doświadczenia z bankiem, nie wierzą, że kiedykolwiek zobaczą na swoim koncie zwrot przez kilkanaście lat nadpłacanych rat kredytu. Należy jednak podkreślić, iż po uzyskaniu prawomocnego wyroku, bank nie ma innej możliwości. Jeżeli dobrowolnie nie zwrócą Konsumentom zasądzonych środków, to wyegzekwuje je z łatwością komornik.

Jeżeli nie wiesz jak rozpocząć sprawę kredytową związaną z umożeniem kredytu – odwiedź naszą stronę „Pierwsze kroki w walce z bankiem – jak zacząć?” Zobacz równiesz nasze wygrane sprawy na stronie z wyrokami – https://www.lexnord.com/wyroki/ 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.