Jak szybko się rozwieść? – rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron

Jak szybko się rozwieść? – rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron.

 

Czy pozew o rozwód bez orzekania o winie jest szybkim sposobem na rozwiązanie małżeństwa? Czy jest to rozwiązanie dla wszystkich? Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby sąd mógł orzec rozwód, nie orzekając o tym, czy a jeżeli tak to który
z małżonków ponosi winię za rozkład pożycia? Jakie są zalety, a jakie wady takiego rozwiązania? Jak szybko się rozwieść w sytuacji w której strony złożą zgodny wniosek?

W typowej sprawie o rozwód jednym z obligatoryjnych elementów wyroku, jest orzeczenie przez Sąd, o tym czy, a jeżeli tak to który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Nierzadko przyczynia się to do tego, że proces w sprawie o rozwód trwa wiele lat i wiąże się z koniecznością wykazania się inicjatywą dowodową przez każdą ze stron. Od tej zasady w polskim systemie prawnym istnieje jeden wyjątek – na zgodny wniosek stron sąd może odstąpić od badania przyczyn rozpadu małżeństwa oraz ustalenia osoby lub osób winnych takiemu stanu rzeczy.

Kiedy każdy z małżonków może wystąpić z pozwem o rozwód?

 

Zgodnie z art. 56  § 1KRIO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód

O czym sąd orzeka w wyroku rozwodowym?

 

W wyroku rozwodowym Sąd powinien orzec o:

 • winie;
 • władzy rodzicielskiej;
 • kontaktach;
 • alimentach dla dziecka;
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.
Jakie rozstrzygnięcia dot. winy może przyjąć Sąd?

 

Co do zasady, Sąd ma 3 możliwości orzeczenia co do winy, może orzec:

 • że winę za rozkład pożycia ponosi jeden z małżonków;
 • że winę za rozkład pożycia ponoszą oboje małżonkowie;
 • na zgodny wniosek stron, że żadna ze stronie nie ponosi winy.

Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby sąd mógł orzec rozwód, nie orzekając o tym, czy a jeżeli tak to który z małżonków ponosi winię za rozkład pożycia?

Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie wyłącznie na zgodny wniosek małżonków.

Czy jest to rozwiązanie dobre dla wszystkich?

 

Chociaż wydaje się, że jest to rozwiązanie najszybsze i najbardziej komfortowe to nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Wymaga ono od stron współpracy i porozumienia.  Przede wszystkim co do kwestii sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, a gdy strony posiadają wspólne małoletnie dziecko również, co do władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów.

 

Jak szybko się rozwieść? Zalety wystąpienia z pozwem o rozwód bez orzekania o winie ?

 

 • szybkość postępowania

Niewątpliwie postępowania o rozwód bez orzekania o winie trwają krócej. Nie ma tam potrzeby przeprowadzania długotrwałego postępowania dowodowego. Niejednokrotnie udaje się otrzymać rozwód już na pierwszej rozprawie. Wydaje się też, że jest to rozwiązanie bardziej komfortowe dla stron pozwalające na uniknięcie tzw. „prania brudów” na sali sądowej.

 • ograniczenie eskalacji konfliktów między stronami – ograniczenie konieczności przedstawiania dowodów na winę drugiej ze stron

W sprawach o rozwód bez orzekania o winie postępowanie dowodowe ogranicza się do minimum, nie ma potrzeby przedstawiania dowodów na okoliczność ustalenia faktów, świadczących o winie drugiej ze stron.

 • zwrot części opłaty sądowej

W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek Stron, po uprawomocnieniu się wyroku sąd zwraca połowę opłaty od pozwu tj. 300 zł.

 

Jakie, są wady wyroku rozwodowego, w którym sąd odstąpił od  orzeczenia o winie?
 • alimenty

W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, małżonek rozwiedziony może żądać alimentów od byłego małżonka, tylko w przypadku pozostawania w niedostatku.

Autor: radca prawny Agnieszka Dudek-Niestrój

Źródło:

ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf

Przeczytaj na naszym blogu również o: Rozwód od czego zacząć? oraz  Rozwód a kredyt frankowy. Czy można złożyć pozew po rozwodzie?

 

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.