11 Maja 2022 roku – Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji

14 czerwca, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, SSO Paweł Pyzio, sygn. akt: XXIV C 1262/19.  Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 30 sierpnia 2006 r. jest nieważna oraz  ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 28 marca 2007 r. jest nieważna, zasądził od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 211.667,67 zł. (dwieście jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 67/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 października 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 45.115,69 CHF (czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście franków szwajcarskich 69/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 października 2019 r. do dnia zapłaty, ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.