16 Maja 2022 roku – Wygrana z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji

14 czerwca, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, akt: II C 858/20, SSO Izabella Knych. Sąd ustalił w sentencji,  że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano – hipoteczny w złotych indeksowany kursem zawarta w pomiędzy powodami i pozwanym jest nieważna, zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę: 167.507,81 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 października 2020 r.,i 16.878,37 CHF (szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem franków szwajcarskich trzydzieści siedem centymów) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 października 2020 roku. Zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów koszty procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.