18 Maja 2022 roku – Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A – umowa nieważna w sentencji.

14 czerwca, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w  Rybniku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 892/21, SSO Michalina Stabla. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta między Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a powodami  jest nieważna. zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów Adama Kopeć i Izabeli Kopeć łącznie kwotę 161.383,52zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 52/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 13 maja 2021r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.