27 Maja 2022 roku – Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu- dwie umowy nieważne w sentencji

14 czerwca, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach  I Wydział Cywilny, sygn. akt IC 233/20, Sędzia Agata Młynarczyk – Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny numer zawarta w dniu 22 sierpnia 2007r. pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, a powodami jest nieważna oraz ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 30 października 2007r. pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie klientami jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz każdego  z powodów zwrot wszystkich świadczeń, a także zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.800 zł (jedenaście tysięcy osiemset złotych) tytułem kosztów procesu, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.