30 Maja 2022 roku – Prawomocna wygrana Getin Noble Bank

14 czerwca, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt: I ACa 14/21,  SSA Anna Bohdziewicz. Sąd na posiedzeniu niejawnym na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 listopada 2020 r., sygn. akt I C 925/17 zmienił  zaskarżony  przez nas wyrok w taki sposób, że powództwo Banku oddalił w całości, w punkcie 2. w ten sposób, że zasądził od powoda na rzecz pozwanej koszty I Instancji, oddalił apelację Banku i zasądził od Banku na rzecz pozwanej 9 100 koszty postępowania apelacyjnego.

W I Instancji Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej na rzecz powoda Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę  297.938,72 złote wraz  ustawowymi odsetkami za opóźnienie, w punkt. II oddalił powództwo, w punkt. 3 zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę  9.832,23 złote  tytułem kosztów postępowania.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
27 Maja 2022 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu- dwie umowy nieważne w sentencji

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
31 Maja 2022 roku - Prawomocna wygrana z mBank Spółka Akcyjna - umowa nieważna przesłankowo
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.