31 Maja 2022 roku – Prawomocna wygrana z mBank Spółka Akcyjna – umowa nieważna przesłankowo

14 czerwca, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt I ACa 405/20, SSA Marzanna Góral. Sąd zmienił niekorzystny dla  naszych klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia  19.06.2020, I C 168/17, SSO Ewa Ligoń-Krawczyk w taki sposób, że zasądził od Banku 112.695,40 PLN wraz z odsetkami z jednoczesnym zastrzeżeniem zapłaty przez Państwa kwoty 180.000,01 PLN. Ponadto, zasądził na rzecz klientów  koszty procesu I oraz II instancji w całości.

Niestety pomimo, podniesienia przez skarżących, że zatrzymania nie przysługuje ze względu na przedawnienie roszczenia Banku, Sąd uznał, że biegnie ono dopiero od złożenia oświadczenia o skutkach nieważności czyli marca 2022 roku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.