1 Czerwca 2022 roku – Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu- umowa nieważna przesłankowo

21 lipca, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego  w Katowicach, Wydział  I Cywilny,  SSO Krzysztof Żyłka sygn. akt: I C 1476/21. Sąd zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 170.964,98 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 października 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę koszty postępowania. Sprawa dotyczyła spłaconego kredytu, zatem nie wnosiliśmy powództwa o ustalenie nieważności.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.