3 Czerwca 2022 roku – Wygrana z Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie

21 lipca, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie,  XXVIII  Wydział Cywilny, SSO Piotr Grenda sygn. akt: XXVIII C 2335/21. Sąd zasądził od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów do majątku wspólnego kwotę 49.041,20 zł oraz kwotę 36.852,85 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 marca 2022 roku dnia zapłaty, zasądził od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów koszty procesu w całości wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, od kwoty tych kosztów liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu. Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
3 Czerwca 2022 roku - Prawomocna Wygrana z Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
15 Czerwca 2022 roku - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.