30 Czerwca 2022 roku – Prawomocna Wygrana z Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie

21 lipca, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego  w Warszawie, Wydział VI Cywilny,  SSA Małgorzata Borkowska na skutek apelacji obu stron zmienił Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt: XXV C 106/18  w taki sposób, że zasądził na rzecz Powodów solidarnie dalszą kwotę 73.686,74 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy do dnia zapłaty tytułem nienależnego świadczenia wynikającego z nieważnie zawartej umowy kredytowej. Sąd zasądził na rzecz Powodów zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych w postępowaniu w I instancji oraz kosztów postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.