11 lipca 2022 roku – Wygrana z PKO BP SA

11 sierpnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Sąd Okręgowy w Rybniku, I Wydział Cywilny, SSO Elżbieta Kaziród, sygn. akt: I C 1576/20: Sąd ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny z 2008 roku zawarta między stronami jest nieważna; oddalił żądanie zapłaty w całości; zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11 817 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.