22 lipca 2022 roku – Wygrana z Getin Noble Bank Spółka akcyjna

11 sierpnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt: II C 335/21, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, a zawarta pomiędzy powodami i poprzednikiem prawnym pozwanego, tj.  Getin Bank SA w Katowicach DomBank Hipoteczny Oddział w  Łodzi, jest nieważna; zasądził  od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 90.425,72,-zł (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) z  ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia  14 lipca 2021r.; zasądził  od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 10.800,-zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.