27 lipca 2022 roku – Wygrana z Deutsche Bank Polska Spółka akcyjna

11 sierpnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku, SSO Agata Pędracka. Sąd ustalił w sentencji, że jest w całości nieważna, zasądza od pozwanego Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów – 71.485,75 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 75/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 marca 2017 roku do dnia zapłaty, 31.572,01 CHF (trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa franki szwajcarskie 01/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 listopada 2018 roku do dnia zapłaty, 33.954,09 CHF (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery franki szwajcarskie 09/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 marca 2021 roku do dnia zapłaty. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 12.817 zł (dwanaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.