27 lipca 2022 roku – Wygrana z  PKO BP SA

11 sierpnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 940/21, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji, że stosunek prawny kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny wynikający z umowy numer zawartej pomiędzy pozwanym a powodami nie istnieje w związku z nieważnością umowy, zasądził od pozwanego na rzecz powodów do majątku wspólnego kwotę 36.492,90 zł (trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i 90/100) oraz kwotę 8.306,98 CHF (osiem tysięcy trzysta sześć franków szwajcarskich i 98/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty oraz zasadził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.