6 lipca 2022 roku – Prawomocna wygrana z Millennium Bank

11 sierpnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska (spr.) SSA Mieczysław Brzdąk SSA Lucyna Morys – Magiera w sprawie o sygn. akt: I ACa 253/21 z dnia 22 stycznia 2021 r., sygn. akt I C 211/19. Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z dnia 22 stycznia 2021 r., sygn.. akt I C 211/19 w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny oddalił powództwo w zakresie odsetkowym, których domagaliśmy się o 2018 roku! Sąd II instancji uznał, iż odsetki ustawowe za opóźnienie są należne od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności przez tym Sądem pomimo, iż w pismach przedprocesowych i na wcześniejszych etapach procesu Kredytobiorcy wielokrotnie składali takie oświadczenia! Uwzględniono zarzut zatrzymania.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.