Rozwód – od czego zacząć? Zwięźle o przygotowaniu do rozwodu

24 sierpnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Rozwód – od czego zacząć?

Nie ulega wątpliwości, że decyzja o rozwodzie może być jedną z najtrudniejszych
w życiu – a cały proces zmierzający do orzeczenia rozwodu wydaje się być stresujący. Jak się więc do tego zabrać? Jak wszcząć postępowanie o rozwód? Jakie elementy powinien zawierać pozew o rozwód? Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? Spróbujemy w pigułce pomoc Wam w artykule Rozwód od czego zacząć?

Jak przygotować się do rozwodu?

Do rozwodu, podobnie zresztą jak do ślubu należy się starannie przygotować. W pierwszej kolejności niezależnie, czy przy pisaniu pozwu skorzystasz z pomocy prawnika, czy pozew napiszesz samodzielnie – powinieneś zacząć od krótkiego spisania przebiegu małżeństwa -od początku waszej relacji, aż do decyzji o rozwodzie.

Bardzo ważną kwestią jest wykazanie, iż między stronami doszło do całkowitego rozkładu pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej, a także gospodarczej.

Jakie dokumenty należy zgromadzić?

Do pozwu o rozwód należy dołączyć:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • a w przypadku gdy macie wspólne małoletnie dzieci również odpis skrócony aktów urodzenia dzieci.

Do pozwu można załączyć również inne dokumenty np. dowody związane np. z alimentami – w celu wykazania potrzeb i wydatków, czy też z dochodami.

Co powinien zawierać pozew?

Każdy pozew powinien zawierać :

 • oznaczenie sądu;
 • określenie powoda (podanie swoich danych – imię, nazwisko, adres, PESEL);
 • określenie pozwanego (imię, nazwisko, adres, PESEL jeśli to możliwe);
 • oznaczenie wniosku, żądania;
 • określenie, czy strony korzystały z form polubownego rozwiązywania sporów;
 • podpis;
 • Załączniki.

 

Pozew o rozwód powinien dodatkowo zawierać:

 • wniosek dotyczący rozwiązania małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem,  czyja wina powinna zostać orzeczona lub też określenie, ze wnosi się o rozwiązanie małżeństwa za porozumieniem stron bez orzekania o winie;
 • wskazanie dowodów, na których strona opiera swoje żądania;
 • opis stanu faktycznego uzasadniającego orzeczenie rozwodu, wykazanie rozkładu pożycia (przy czym pożycie należy rozumieć nie tylko jako ustanie fizycznego pożycia, ale również np. więzi emocjonalnych)
 • wnioski dotyczące alimentów na dzieci, na małżonka, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wspólnego mieszkania , kontaktów z dziećmi
 • porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, o ile strony zdecydują się na takie rozwiązanie (trzeba nadmienić na marginesie, że fakt, ze chce się orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony nie wyklucza np. stosowania opieki naprzemiennej czy wypracowania porozumienia rodzicielskiego.)

 

Gdzie należy złożyć pozew i w ilu egzemplarzach?

Pozew należy złożyć do sądu w okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków. Jeśli jedno z małżonków się wyprowadziło, powinno to być złożone do sądu właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

Pozew powinno się złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach (podpisanych) – jeden dla sądu, a drugi w celu umożliwienia doręczenia do przez sąd pozwanemu.

 

Autor: radca prawny Agnieszka Dudek-Niestrój

Źródło: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf

Przeczytaj na naszym blogu również o: Jak szybko się rozwieść? oraz  Rozwód a kredyt frankowy. Czy można złożyć pozew po rozwodzie?

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.