19 sierpnia 2022 roku – Prawomocna wygrana z PKO BP Spółką Akcyjną

1 września, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Piotr Łakomiak, sygn. akt I ACa 1444/21. Sąd oddalił apelację Banku PKO BP Spółka Akcyjna od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2022 roku, sygn. akt: II C 627/20, SSO Bogusława Kubica.

Tym samym został utrzymany wyrok, w którym Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego do majątku wspólnego powodów kwotę 103.841,66 zł (sto trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 lipca 2020 roku do dnia zapłaty oraz zasądził od pozwanego do majątku wspólnego powodów kwotę 6417 zł (sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.