Rozprawy frankowe. Czy musisz uczestniczyć w rozprawie frankowej?

23 września, 2022by Kancelaria Lexnord

Czy musisz uczestniczyć we wszystkich rozprawach frankowych?

Każdy uczestnik postępowania sądowego będący kredytobiorcą ma szereg obowiązków i uprawień, które zostały na niego nałożone i z których może skorzystać. Jedną z podstawowych kwestii dotyczących przewodu sądowego jest problematyka sytuacji, kiedy należy uczestniczyć w sprawie, a kiedy jest to nieobowiązkowe.

 

Stawiennictwo obowiązkowe – z jakimi obowiązkami się wiąże i jakie są jego konsekwencje

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przed postępowaniem sądowym sporządzany jest pozew frankowy, w którym jako dowód w większości przypadków zostaje przedstawiony dowód w postaci przesłuchania powoda lub powodów będących kredytobiorcami. Zakres wniosków dowodowych oraz okoliczności, które mają być wykazane zależy jednakże od ustaleń dokonanych z pełnomocnikiem, które są zawsze poczynione przed sporządzeniem pisma procesowego. Ma to na celu wzmocnienie argumentacji przedstawionej w powództwie dotyczącej występowania niedozwolonych klauzul umownych oraz służy wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, które w pełnym zakresie przedstawią okoliczności związane z procesem zawierania umowy  frankowej, sposobem przeprowadzanych negocjacji z bankiem, stosowaniem wzorców umownych, a także dalszym wykonywaniem umowy frankowej.

 

Wezwanie do Sądu na rozprawę?

Sąd dopuszczając przesłuchanie kredytobiorców, kieruje pismo wzywające do obowiązkowego stawiennictwa na rozprawie frankowej. W piśmie nazwanym „wezwaniem”, które otrzymuje się od Sądu wskazane są słowa „stawiennictwo obowiązkowe”, które w sposób jasny pozwalają na odróżnienie wezwania obowiązkowego od zawiadomienia, które nie nakłada konieczności przybycia do Sądu.

Ważną kwestią jest również sytuacja, w której pomimo wezwania kredytobiorcy (powodowie) nie stawią się. Konsekwencją takiego zachowania jest pominięcie przez Sąd dowodu z ich przesłuchania. Pojawia się wobec tego kolejne pytanie, a mianowicie co to dla nich oznacza.

 

Co gdy nie stawisz się rozprawie?

W takim przypadku argumentacja oraz twierdzenia przedstawione w pozwie frankowym nie będą potwierdzone przesłuchaniem kredytobiorców, co uwzględniając specyfikę spraw frankowych może negatywnie wpłynąć na zakładane rozstrzygnięcie, ponieważ nie będzie wtedy możliwości przedstawienia wszelkich okoliczności, co do których wiedzę posiada kredytobiorca. Ważne jest wobec tego uczestniczenie w rozprawie frankowej, jeżeli przesłuchanie ma wnieść do sprawy ważne informacje, które pozwolą w sposób rzetelny zbadać przez Sąd czy umowa zawierała postanowienia, które powodują jej nieważność czy też takich postanowień nie posiada.

 

Rozprawy frankowe a stawiennictwo nieobowiązkowe 

Drugi możliwy przypadek to sytuacja kiedy kredytobiorca będący powodem nie zostaje wezwany na rozprawę frankowej przez Sąd, a został ustanowiony profesjonalny pełnomocnik będący radcą prawnym lub adwokatem. Uczestnictwo w rozprawie jest wtedy nieobowiązkowe i nie wiążą się z tym żadne negatywne konsekwencje prawne.

Wystarczająca jest wtedy obecność pełnomocnika, który w imieniu kredytobiorcy będzie uczestniczył w procesie i jeżeli będzie to konieczne to składał wnioski dowodowe. Koniecznym jest również wskazanie, że strona powodowa nie musi być obecna na każdej rozprawie frankowej, ponieważ obowiązkowym jest udział tylko wtedy kiedy otrzymane zostało wezwanie celem przesłuchania. Natomiast w kolejnych sprawach sądowych nie ma obowiązku osobistego uczestnictwa, ponieważ w imieniu powoda lub powodów wystarczające jest, aby obecny był pełnomocnik.

 

Możliwość uczestniczenia w rozprawie frankowej w formie zdalnej

Uwzględniając obecną sytuację należy również wskazać na możliwość zdalnego uczestnictwa w rozprawie frankowej. Ustawodawca określił, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w rozprawie za pomocą urządzenia przekazującego obraz i dźwięk, a więc komputera, laptopa, tabletu czy nawet telefonu.

 

Zdalne rozprawy frankowe

Jeżeli Sąd zarządzi rozprawę frankową zdalną, to w takim przypadku odbywa się ona za pośrednictwem połączenia internetowego. Przed rozpoczęciem Sąd przesyła link na adres mailowy stron postępowania, który umożliwia zdalne uczestnictwo. Oznacza to brak konieczności udawania się do budynku Sądu. Należy jednakże wskazać, iż od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego Sąd może odstąpić w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie stacjonarnej jest konieczne, a przeprowadzenie jej w budynku Sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących.

 

Rozprawy frankowe – Warto zapamiętać!

Podsumowując – udział w rozprawie frankowej jest obowiązkowy, gdy zostało się wezwanym przez Sąd do stawiennictwa. Jeżeli pomimo wezwania powód lub powodowie będący kredytobiorcami się nie stawią, to dowody z ich przesłuchań pomijane są w toku postępowania sądowego. W sytuacji kiedy nie otrzymano wezwania do stawiennictwa obowiązkowego, to jest ono fakultatywne, co oznacza, że można uczestniczyć w toku całego postępowania, jednakże nie jest to konieczne i wystarczającą jest wtedy obecność profesjonalnego pełnomocnika.

Należy zapamiętać, iż nie jest wobec tego wymaga obowiązkowa obecność we wszystkich rozprawach frankowych.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.