14 września 2022 r. – Wygrana z Bankiem BPH SA w Gdańsku- umowa przesłankowo nieważna

10 października, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 257/21, SSO Aneta Wolska.
Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 217 544,81 zł oraz kwotę 12 062,87 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od:
1) kwoty 29 968,25 zł oraz kwoty 12 062,87 CHF od dnia 19 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;
2) kwoty 187 576,46 zł od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty.
Ponadto Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 6 417 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.