Kto przegrywa sprawy frankowe?

18 października, 2022by Kancelaria Lexnord

Kto przegrywa sprawy frankowe?

Zastanawiasz się, kto przegrywa sprawy frankowe? Orzecznictwo zarówno sądów polskich jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od pewnego czasu jest niemal jednolite. Sądy konsekwentnie stoją na stanowisku, że umowy kredytów indeksowanych bądź denominowanych z uwagi na ich wadliwość winny zostać uznane za nieważne.

Dane spraw w liczbach

W 2021 roku banki przegrały ok 98-99% spraw. Najwięcej wyroków zapadło w postępowaniach prowadzonych przeciwko mBankowi (łącznie ponad 900 wyroków w I i  II instancji). Statystyki wygranych spraw z bankami- Link do statystyk: https://nawigator.bankowebezprawie.pl/statystyki/).

W pewnych przypadkach wygrana z bankiem nie jest jednak taka oczywista. W jakich sytuacjach wytoczenie powództwa przeciwko bankowi wiąże się z większym ryzykiem przegranej? O tym poniżej.

Przedsiębiorcy najbardziej obciążeni ryzykiem przegranej.

Kluczowym w uzyskaniu ochrony na mocy art. 3851 k.c. jest wykazanie, że kredytobiorca posiada status konsumenta. Obecnie to na tej podstawie sądy najczęściej orzekają o wadliwości umowy. Coraz częściej bowiem sędziowie wskazują iż umowa kredytu denominowanego/indeksowanego nie jest sprzeczna z definicją umowy kredytu zawartej w art. 69 prawa bankowego oraz zawiera wszystkie elementy prawem wymagane.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to sam ten fakt nie niweczy szans na wygraną. Istotny jest bowiem cel na jaki zaciągnąłeś kredyt. Szanse na wygraną spadają jeśli w umowie wskazane jest, że kredyt przeznaczony jest na cel ściśle związany z działalnością gospodarczą. Jako przykład wskazać można nabycie lokalu użytkowego lub biurowego.

Jeśli kupiłeś lokal z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, ale prowadzisz działalność gospodarczą, sąd z pewnością zbada, czy pod adresem zakupionej nieruchomości prowadzona jest w rzeczywistości działalność gospodarcza. Sąd zainteresuje również to, czy nieruchomość jest wynajmowana. W ten sposób będzie chciał wykluczyć przeznaczenie lokalu na cele inwestycyjne, a więc pozornie konsumencki charakter.

Umowy kredytów frankowych zawarte z przedsiębiorcami mogą być uznane za nieważne

Dobra wiadomość jest taka, że w powyższej kwestii wypowiedział się już Sąd Najwyższy. W dniu 28 kwietnia 2022 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 40/22, podjął on uchwałę, która jest niezwykle istotna dla przedsiębiorców – frankowiczów.  Uchwała stanowi, że umowy kredytów frankowych zawarte z przedsiębiorcami również mogą być uznane za nieważne. Zdaniem SN wszystkie postanowienia umów kredytów frankowych, w tym również w zakresie umów zawartych z przedsiębiorcami, które pozwalają bankom na dowolne ustalanie kursów walut obcych, są niezgodne z prawem.

Indywidualnie ustalane warunki umowy – niższe szanse na wygraną.

Szanse na wygraną spadają jeśli miałeś możliwość indywidualnego negocjowania postanowień umowy. Ponadto, szczególnie narażeni są kredytobiorcy posiadający umowy w Deutsche Bank oraz BNP Paribas (Fortis) z uwagi na fakt, iż umowy te umożliwiały teoretycznie wypłatę i spłatę w CHF. Oczywiście takie podejście niektórych sędziów nie jest słuszne a także – na szczęście – coraz rzadziej praktykowane. Kancelaria prowadziła już wiele spraw przeciwko wyżej wskazanym bankom z pozytywnym skutkiem (patrz na stronie wyroki)

Czy warto złożyć pozew o unieważnienie kredytu frankowego pomimo tego?

Oczywiście. Powyżej wskazane informacje nie zmieniają faktu, iż banki w treści umów zamieszczały postanowienia niedozwolone, sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Z tego powodu każda umowa kredytu frankowego powinna zostać uznana za nieważną. Pomocna będzie z pewnością wiedza i doświadczenie prawnika, który ustali skuteczną strategię procesową.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.