Jak przygotować się do rozwodu? Jakie są potrzebne dokumenty?

4 listopada, 2022by Kancelaria Lexnord

Jak przygotować się do rozwodu? Jakie są potrzebne dokumenty?

Została już podjęta trudna decyzja o rozwodzie. Co dalej? Następnie należy oczywiście napisać pozew o rozwód. O tym, co powinno się w nim znaleźć, pisaliśmy już poprzednio. Dziś zajmiemy się pozostałymi dokumentami niezbędnymi do skutecznego przeprowadzenia postępowania rozwodowego.

Czy zawsze potrzebne są dodatkowe dokumenty?

Niektóre dokumenty są obligatoryjne, które należy zawsze dołączyć. Pierwszym i podstawowym jest odpis skrócony aktu małżeństwa. Jest to dokument, który należy dołączyć zawsze, niezależnie od tego, czy konieczne jest również przedłożenie innych dokumentów. Odpis aktu małżeństwa nie ma daty ważności i nie musi pochodzić np. sprzed miesiąca czy dwóch tygodni, może to być również starszy dokument. Powinno się jednak dać oryginał, a nie kopię, przynajmniej w jednym egzemplarzu. Pozew o rozwód składa się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden trafia do sądu, a drugi jest wysyłany stronie pozwanej. Do odpisu pozwu, który jest wysyłany stronie pozwanej, można dołączyć kserokopię odpisu aktu małżeństwa. Należy pamiętać, że wystarczający jest odpis skrócony, nie ma potrzeby dołączania odpisu zupełnego (chyba że sąd z jakiegoś powodu uzna, że należy to zrobić, ale wówczas wezwie do jego przedłożenia). Jeśli strony mają małoletnie dzieci, wówczas powinno się również dołączyć odpisy aktów urodzenia dzieci, przy czym tak samo jak pisaliśmy powyżej, powinno się dać jeden oryginał i jedną kopię.

Czy są to jedyne dokumenty, jakie trzeba dołączyć?

Tutaj wszystko już zależy od okoliczności danej sprawy. W niektórych wypadkach, zwłaszcza gdy postępowanie przebiega polubownie, nie ma potrzeby gromadzenia i dołączania innych dokumentów. Jednakże jeśli są jakieś kwestie sporne, może powstać konieczność przeprowadzenia innych dowodów. Może to być np. zaświadczenie o dochodach, dokumenty finansowe, jak choćby potwierdzenia przelewów z konta, wypis z księgi wieczystej, jeśli jest to konieczne.

Czasem strony są w stanie dojść do porozumienia w wielu kwestiach, chociażby takich jak alimenty, ale nie zawsze jest tak różowo. Wiele razy można spotkać się z sytuacją, że jedna ze stron kwestionuje wysokość alimentów, o jakie wnosi druga. Warto być na taką sytuację przygotowanym i przedłożyć zawczasu odpowiednie dokumenty obrazujące wysokość kosztów utrzymania.

Co może do nich należeć?

Na pewno nie paragony z dyskontu obrazujące zakupy spożywcze. Sędziowie przeważnie niechętnie podchodzą do takich dowodów z wielu względów. Przede wszystkim wiadomo, że jest to wydatek niezbędny i nie trzeba tego szczególnie dokumentować (poza wyjątkowymi sytuacjami, np. jeśli chodzi o jakąś specjalną dietę,, żywienie specjalistyczne podyktowane względami zdrowia). Ponadto takie paragony nie są imienne i nie obrazują tego, ze konkretnie ta strona poniosła takie, a nie inne wydatki. Co innego jednak jeśli chodzi o jakieś dodatkowe, specjalne koszty niż te, które są zwykle ponoszone. Chodzi o rzeczy typu koszty leczenia, jak lekarstwa stale przyjmowane przez dziecko, koszty wizyt u lekarzy, zabiegów, specjalistycznego sprzętu. Mogą to również być koszty związane z uprawianiem sportu czy hobby, korepetycje, zajęcia dodatkowe. Jeśli drugi rodzic nie kwestionuje tego, wystarczające może być wskazanie tych kosztów przez rodzica, ale dobrze jest być przygotowanym, szczególnie wówczas, gdy rozwód przeradza się w wojnę.

Z drugiej strony czasem niezbędne okazuje się przedstawienie zaświadczenia o dochodach, o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, rozliczenie PIT lub informacja o dochodach z prowadzonej działalności, co jest istotne dla ustalenia możliwości zarobkowych małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Jakie rodzaje dowodów i dokumentów mogą być przedstawione?

W kodeksie postępowania cywilnego nie ma określonego katalogu dopuszczalnych dowodów i dokumentów. Przedmiotem dowodu mogą być fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Bardzo często właśnie są to dokumenty wspomniane powyżej. Nieraz jako dowody dopuszczenia się zdrady przez małżonka przedstawiane są wydruki rozmów, wiadomości prowadzonych z osobą, z którą małżonek/ małżonka dopuścił/a się zdrady, co jest coraz częściej stosowanym środkiem. Jest to jak najbardziej dopuszczalne, gdyż nie ma ograniczeń co do rodzajów dokumentów, jakie można przedstawić, byle prezentowały okoliczności istotne dla sprawy.

Jak przygotować się do rozwodu. Wnioski

Nie można więc stworzyć jednej uniwersalnej listy dokumentów niezbędnych do sprawy rozwodowej (poza odpisami skróconymi aktu małżeństwa i ewentualnie dzieci, jeśli są). Należy jednak się przygotować na konieczność udowodnienia pewnych okoliczności, zwłaszcza jeśli strony są w sporze i nie mogą porozumieć się co do pewnych kwestii, takich jak wina rozpadu pożycia i alimenty (są to elementy budzące najwięcej emocji podczas rozwodu). Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej, przeczytaj inne nasze artykuły: Pozew o rozwódRozwód od czego zacząć?, Jak szybko się rozwieść? lub skontaktuj się z nami.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.