Koszty sprawy frankowej. Jakie są koszty pozwu kredytu?

15 listopada, 2022by Kancelaria Lexnord

Koszty sprawy frankowej. Jakie są koszty pozwu kredytu?

Przed złożeniem pozwu frankowego każdy kredytobiorca zastanawia się jakie koszty związane są z procedurą sądową. Często dopiero po tej kalkulacji klient posiada pełen obraz sprawy i nie musi obawiać się, że wraz ze złożeniem pozwu zaskoczą go opłaty sądowe.

 

Opłata od pozwu – 1000 złotych niezależnie od wysokości dochodzonej kwoty.

Oplata od pozwu to jedna z pierwszych opłat, które wiążą się ze złożeniem powództwa sądowego.  Zgodnie z przepisami prawa wysokość opłaty uzależniona jest od wartości, którą się w nim dochodzi. W sytuacji gdy wartość, którą dochodzimy od banku jest niższa niż 20 tyś złotych  to wtedy naliczana opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Jeżeli kwota dochodzona pozwem frankowym przekracza wartość 20 tyś zł, to wtedy ustawodawca odmiennie uregulował kwestię opłaty. Mianowicie gdy kredytobiorca jest konsumentem lub osobą prowadzącą gospodarstwo rodzinne przewidziano stałą opłatę w wysokości 1 tyś zł. Jest to wartość niezależna od dochodzonej kwoty, co oznacza, że jeżeli konsument dochodzi 40 tyś zł czy 150 tyś zł, to wartość opłaty w każdym z tych przypadków równa się 1 tyś zł.

 

Koszty sprawy frankowej – Wartość przedmiotu sporu

Pojawia się więc pytanie – czym jest wartość przedmiotu sporu? Jest to wartość umowy kredytowej, jeżeli żądamy jej nieważności w całości lub też wartość dochodzonej kwoty nadpłaty, która powstała z powodu występowania nieważnych postanowień umownych.  Kwota ta wynika z wyliczenia przeprowadzonego przez kancelarię przygotowującą pozew frankowy. Ograniczenie przez ustawodawcę opłaty od pozwu do kwoty 1 tyś zł jest niemałym zmniejszeniem obciążeń dla kredytobiorcy, bowiem kwoty dochodzonych roszczeń w przeważającej mierze przekraczają wartość 20.000,00 zł, a kredytobiorca nie jest wtedy zobowiązany uiszczać 5 % wartości przedmiotu sporu, lecz stałą określoną kwotę.

 

Opłata od pełnomocnictwa

Dodatkową opłatą, którą należy ponieść jest opłata od pełnomocnictwa. Jeżeli podczas składania pozwu frankowego kredytobiorcę reprezentuje jeden pełnomocnik, wartość opłaty wynosi 17 zł. Należy pamiętać, iż w sytuacji kiedy kredytobiorcy są małżonkami, to powyższa opłata wynosi 34 zł. Wraz ze składaniem pozwu frankowego do sądu należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty na konto właściwego urzędu miasta.

 

Koszty pełnomocnika – koszty ustalane z kancelarią

Proces frankowy wymaga wiedzy specjalistycznej. Każda kancelaria ma określone stawki w zależności od poziomu skomplikowania sprawy oraz wysokości dochodzonego roszczenia od banku.

Ustawodawca jednakże określił w rozporządzeniu minimalne kwoty wynagrodzenia, które w przypadku wartości przedmiotu sporu wynikającej z pozwu frankowego wynoszą do 500 zł – 90 zł; powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł; powyżej 1500 zł do 5 tyś zł – 900 zł; powyżej 5 tyś zł do 10 tyś zł – 1800 zł; powyżej 10 000 zł do 50 tyś zł – 3600 zł; powyżej 50 tyś zł do 200 tyś zł – 5400 zł; powyżej 200 tyś zł do 2 mln zł – 10 800 zł; powyżej 2 mln zł do 5 mln zł – 15 tyś zł; powyżej 5 mln zł – 25 tyś zł.

Należy pamiętać, że koszty pełnomocnika ustalane są indywidualnie z radcą prawnym lub adwokatem, który będzie w imieniu kredytobiorcy sporządzał pozew frankowy.

 

Zaliczka na poczet biegłego- czy to konieczne?

Kredytobiorca składając pozew frankowy może wnioskować o przeprowadzenie wyliczeń przez biegłego sądowego.  W szczególności dotyczy to roszczenia o „odfrankowienie.”

W tym celu pobiera się od kredytobiorcy zaliczkę na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, której koszt wynosi w przybliżeniu 2 tyś zł. Dodatkowo warto wiedzieć, że w przypadku wygranej kredytobiorcy w procesie frankowym, opłata uiszczona na rzecz biegłego będzie zwrócona na rzecz strony wygrywającej proces.

 

Co w przypadku przegranej sprawy? Opłata od apelacji również 1000 złotych

Jeżeli kredytobiorca przegra powództwo w związku ze złożonym pozwem frakowym i uważa, że chce odwołać się od przegranego wyroku, to ma możliwość odwołania się do sądu drugiej instancji poprzez złożenie apelacji. Należy wskazać, iż ze złożoną apelacją wiążą się również koszty sądowe w postaci konieczności uiszczenia opłaty sądowej, która niezależnie od wysokości przedmiotu sporu będzie  maksymalnie wynosić 1 tyś zł.

 

Co dzieje się z poniesionymi kosztami w związku ze złożonym pozwem frankowym po zakończeniu postępowania sądowego?

Po zakończeniu sprawy sądowej strona, która przegra proces zobowiązana jest do zwrócenia stronie wygrywającej poniesione koszty procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego poniesionym na rzecz pełnomocnika. Oznacza to, że jeżeli sąd uwzględni kwotę dochodzoną pozwem frankowym na rzecz kredytobiorcy, to będzie również zasądzona na jego rzecz również kwota zapłaconej opłaty od pozwu frankowego, kwota uiszczona na rzecz reprezentacji przez pełnomocnika, koszty zastępstwa procesowego, ale także również poniesiona opłata na biegłego.

Koszty sprawy frankowej podsumowanie

Podsumowując warto pamiętać, że opłata od pozwu frankowego oraz apelacji wynosi maksymalnie 1 tyś zł, co oznacza, że kredytobiorca składając pozew frankowy nie musi obawiać się wielkich opłat. Do ponoszonej kwoty oczywiście dochodzą również koszty zaliczki na biegłego oraz koszty pełnomocnika, jednakże podczas konsultacji w każdym przypadku jest to indywidualnie ustalone przez radcę prawnego lub adwokata.

Zapraszamy również do lektury artykułów: Pierwsze kroki we walce z bankiem. Jak zacząć?Kto przegrywa sprawy frankowe?, Jak wybrać odpowiednią kancelarię w sporze frankowym?, Czy musisz uczestniczyć w rozprawie frankowej? Kredyt frankowy w Kredyt Banku. Czy można pozwać bank?

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.