Kredyt frankowy w Kredyt Banku. Czy można pozwać bank?

15 listopada, 2022by Kancelaria Lexnord

Kredyty frankowe w Kredyt Banku. Czy można pozwać bank?  Czy umowy dawnego Kredyt Banku zawierają klauzule abuzywne?

Masz kredyt powiązany z walutą CHF? Dalej zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na pozwanie banku? Jeśli tak – zapraszam do lektury mojego artykułu poświęconego korzyściom jakie płyną z uzyskania sądowego rozstrzygnięcia w sprawie frankowej – Pozwanie banku. Zo możesz zyskać?. W tym wpisie natomiast dowiecie się, czy mając umowę w dawnym Kredyt Banku macie szansę na pozytywne zakończenie sporu.

 

Kredyt frankowy w kredyt banku – Umowy z bankiem

Kredyt Bank (późniejszy Bank Zachodni WBK i obecny Santander) w latach 2002 i następnych chętnie udzielał kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim, konstruując umowy, które okazały się wadliwe. Aktualnie umowy te są przedmiotem licznych postępowań sądowych, zazwyczaj kończących się ich „unieważnieniem”.

 

Kredyt denominowany czy indeksowany do CHF?

Kredyt frankowy w Kredyt Banku. Już sama nazwa kredytu w umowie dawnego Kredytu Banku wprowadza konsumenta w błąd. Wadliwe bowiem używano sformułowania „kredyt denominowany (waloryzowany) w CHF. Dlaczego? Kwota kredytu określana była zawsze w złotówkach, co oznacza, że kredyty te były kredytami indeksowanymi. W przypadku kredytów denominowanych kwota kredytu wskazana byłaby w umowie we franku szwajcarskim.

 

Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych”

Wielkim ułatwieniem dla osoby zastanawiającej się, czy jego umowa zawiera klauzule abuzywne jest tzw. mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych”. (https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Mapa-Klauzul-aktualizacja-na-07.06.2021.pdf) Pamiętaj, że sam fakt, iż w swojej umowie widzisz zapis tożsamy z tym wskazanym na mapie nie przesądza o wygranej w sądzie. Warto skontaktować się z kancelarią prawną celem uzyskania indywidualnej analizy. Zapraszam do kontaktu z LexNord – tutaj taką analizę uzyskasz za darmo.

 

Klauzule abuzywne w umowach dawnego Kredyt Banku

Umowy o kredyt powiązany z frankiem szwajcarskim w dawnym Kredyt Banku zawierają klasyczne postanowienia uznawane za niedozwolone. Oto najważniejsze z nich:

Umowa z 2002 r.

  • 1 ust. 1 „Bank udziela Kredytobiorcy na wniosek z dnia (…) kredytu w walucie (…) złotych denominowanego w walucie CHF. Kwota transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia transzy kredytu.”
  • 2 ust. 2 „Każda transza kredytu wypłacana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązująca w Banku w dniu uruchomienia danej transzy.”
  • 8 ust. 2 „Wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo – odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo – odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty danej raty.”

 

Umowy z 2007 r. i 2008 r. – EKSTRALOKUM

  • 2 ust. 1 „Na wniosek z dnia (…) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (…) denominowanego (waloryzowanego) w walucie CHF na okres 360 miesięcy od dnia (…) do dnia (…) (ostateczny termin spłaty kredytu) na zasadach określonych w Umowie i OWKM, wliczając to:

1)  okres wykorzystania kredytu: x miesięcy;

2)  okres karencji w spłacie kredytu x miesięcy;

3)  okres spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami: x miesięcy.”

  • 2 ust. 2 „Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu.”
  • 4 ust. 1a „Każda transza kredytu wykorzystana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu/danej transzy.”
  • 9 ust. 2 „Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w x ratach miesięcznych w dniu x każdego miesiąca począwszy od (…). Wysokość rat kapitało-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zamiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłacanego przez Kredytobiorcę kredytu.” (umowa z 2007 r.)
  • 9 ust. 2 „Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w X ratach miesięcznych w dniu X każdego miesiąca począwszy od (…). Wysokość rat kapitało-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo- odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo- odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zmiana wysokości kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłaconego przez Kredytobiorcę kredytu.” (umowa z 2008 r.)
  • 9 ust. 6 „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty odsetek w każdym miesiącu okresu, o którym mowa w ust. 4 w dniu x każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5. Wysokość należnych odsetek określana jest w CHF. Spłata należnych odsetek dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość należnych odsetek w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty.”

 

Pozew frankowy – jak się za to zabrać?

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się co trzeba zrobić by rozpocząć postępowanie sądowe – zachęcam do zapoznania się z moim krótkim poradnikiem. Skontaktuj się z nami, a my kompleksowo zajmiemy się Twoją sprawą i przygotujemy fachowy pozew frankowy i skierujemy sprawę na drogę sądową. Pamiętaj – telefon do zespołu LexNord to pierwszy krok do wolności od kredytu. Zapraszamy Cię również do lektury artykułów:  Pierwsze kroki we walce z bankiem. Jak zacząć?Kto przegrywa sprawy frankowe?, Jak wybrać odpowiednią kancelarię w sporze frankowym?, Czy musisz uczestniczyć w rozprawie frankowej?

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.