17 listopada 2022 roku – Prawomocna wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności SA w Warszawie

5 grudnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny, sygn. akt V A Ca 479/21, na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 274/18. W wyroku apelacyjnym, Sąd zmienił zaskarżony wyrok: w pkt 2 o tyle, iż zasądził od pozwanej na rzecz powodów: kwotę 36.112,65 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 sierpnia 2017 r. oraz kwotę 28.930,66 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 lutego 2018 r. oraz

w pkt 2 w ten sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 6.417  złotych tytułem kosztów procesu. Ponadto oddalił apelację pozwanej i zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 9.100 złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Na etapie postępowania apelacyjnego Bank podniósł zarzut zatrzymania, którego Sąd nie uwzględnił. Mamy też odsetki od dnia wymagalności poszczególnych roszczeń.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.