22 listopada 2022 roku – Wygrana z Bankiem Millennium SA w Warszawie

5 grudnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Joanna Kurek-Pachla, sygn. akt: II C 336/21, w którym Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF zawarta pomiędzy powodami a pozwanym, jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę 105.009,12zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Dodatkowo zasądzono od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.