28 listopada 2022 roku – Pierwsza wygrana naszej Kancelarii z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie po przymusowej restrukturyzacji

5 grudnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Zadora, sygn. akt I C 1091/21, w którym Sąd ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy pozwanym a powódką jest nieważna. Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 128.902,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wymagalności roszczenia, tj. 05.07.2021 r. do dnia zapłaty z tytułu nienależnego świadczenia wynikającego z nieważności czynności prawnej w postaci umowy kredytu zawartej między stronami oraz zastrzegł pozwanemu prawo zatrzymania polegające na powstrzymaniu się ze spełnieniem świadczenia, dopóki powódka nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia w kwocie 517.223,21 zł albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego koszty do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
25 listopada 2022 roku - Wygrana z PKO BP SA w Warszawie

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
29 listopada - Wygrana z mBank SA w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.