29 listopada – Wygrana z mBank SA w Warszawie

5 grudnia, 2022by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak, sygn. akt: XXVIII C 4738/21, w którym Sąd ustalił, iż umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF jest nieważna w całości. Dodatkowo zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów łącznie kwotę 181 374,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 września 2020 r. do dnia zapłaty oraz w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Także zasądził od mBank S.A. w Warszawie na rzecz Powodów łącznie kwotę 6434 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.