15 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana z PKO BP SA

2 stycznia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I Wydział Cywilny, SSA Regina Kurek (spr.), SA Jerzy Bess, SA Kamil Grzesik, sygn. akt I ACa 339/21 na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 29 grudnia 2020 r. sygn. akt I C 810/19.

Wyrok prostuje oczywistą niedokładność komparycji wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 29 grudnia 2020 r. w ten sposób, że po słowach „o zapłatę” dodaje słowa „i ustalenie ewentualnie o zapłatę”. Dodatkowo zmienił zaskarżony wyrok poprzez nadanie mu treści: „ I. ustala, że umowa kredytu jest nieważna; Ponadto zasądzono od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 306,224,17 zł za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu przez powodów na rzecz strony pozwanej kwotę 388,297,41 zł. Dodatokowo zasądzono od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 3.732, 58 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 25 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty oraz od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 12.843,32 zł. Oddalono apelację w pozostałej części, ale zasądzono od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 9.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.