16 grudnia 2022 r. – Wygrana z PKO BP SA w Warszawie

2 stycznia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Zadora, sygn. akt: I C 1393/21, w którym Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego, zawartej pomiędzy Pozwanym a Powodami wynikającego z nieważności umowy kredytu. Dodatkowo zasądził od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę 112 907,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7.09.2021 r. do dnia zapłaty z tytułu nienależnego świadczenia wynikającego z umowy kredytu oraz od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 18 030,15 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od 7.09.2021 r. do dnia zapłaty z tytułu nienależnego świadczenia wynikającego z umowy kredytu.

Zasądzono również kwotę 6 417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego koszty do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.