20 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana z mBank S.A. w Warszawie

2 stycznia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Lucyna Morys – Magiera, sygn. akt: I ACa 1463/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7 czerwca 2021 r., sygn. akt II C 682/20.

 Sąd zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2. w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów 404 050,65 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot:

– 404 032,65 złote za okres od 17 sierpnia 2020 r. do 29 listopada 2022 r.,

– 18 złotych za okres od 10 listopada 2020 r. do 29 listopada 2022r. i zastrzegł, że spełnienie zasądzonego na rzecz powodów świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 507 000 złotych, albo zabezpieczeniem roszczenia o jej zwrot, a w pozostałej części powództwo o zapłatę oddalił;

Ponadto oddalił apelację w pozostałej części oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8 100 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.