21 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie

2 stycznia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Jolanta Polko, sygn. akt I ACa 1710/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt I C 214/21.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2) w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powodów:

  1. a) 43 372,33 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 marca 2021 r. do dnia zapłaty,
  2. b) 134 791,45 złotych oraz 28 494,83 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 23 marca 2021 r. do 12 grudnia 2022 r. i jednocześnie zastrzega, że spełnienie zasądzonego na rzecz powodów świadczenia w tej wysokości powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 270 495,25 złotych albo od zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty, a w pozostałej części powództwo o zapłatę oddala;

Oddalił apelację w pozostałym zakresie, ale zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 8 100 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
21 grudnia 2022 r. - Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
27 grudnia 2022 r. - Wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.