28 grudnia 2022 r. – Wygrana z mBank S.A. w Warszawie

2 stycznia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu, I Wydział Cywilny, SSR del. Katarzyna Czerwińska – Koral, sygn. akt: I C 42/22, w którym ustalono, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego tj. BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie a powodami jest nieważna w całości. Ponadto zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 52 237,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 28 maja 2022 r.; w pozostałym zakresie powództwo oddalono, ale zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.