29 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana z mBank S.A. w Warszawie

2 stycznia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sąd Apelacyjnego w Katowicach, V Wydział Cywilny, SSA Grzegorz Misina, sygn. akt V ACa 351/21, na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 maja 2021r., sygn. akt I C 274/20.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok:

– w punkcie 2 w ten sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 56.221,48 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lutego 2020r. oraz kwotę 24895,30 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lutego 2020r., uzależniając obowiązek wykonania tego świadczenia od jednoczesnej zapłaty przez powodów na rzecz pozwanej kwoty 187.590,02 zł wypłaconej im tytułem kredytu albo zabezpieczenia roszczenia pozwanej o zwrot tej kwoty;

– w punkcie 3 w ten sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 6417

zł tytułem kosztów procesu. Ponadto oddalił apelację pozwanej w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 9100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.