30 grudnia 2022 r. – wygrana z Wygrana z Bank Millennium S.A. w Warszawie

2 stycznia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Żyłka, sygn. akt: I C 685/22, w którym Sąd ustalił, że nie istnieje między stronami stosunek prawny kredytu wynikający z umowy kredytu hipotecznego oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 2026,46 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo oddalił, natomiast zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Sąd uwzględnił powództwo, oddalił jedynie nieznaczne roszczenie odsetkowe.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.