6 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium SA w Warszawie

2 stycznia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSA Dorota Markiewicz, sygn. akt I ACa 913/22, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 maja 2022 r., sygn. akt XXIV C 1262/19.

Sąd co do zasady oddalił apelację Banku, Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił jednak żądanie odsetkowe i uwzględnił zarzut zatrzymania. Sąd zmienił zaskarżony wyrok w punkcie trzecim częściowo w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwot w nim zasądzonych oraz zastrzegł, że zapłata przez Bank na rzecz Powodów kwoty 132 854,22 zł i 29.320,52 CHF nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem Bankowi przez Powodów kwoty 299 947,54 zł, zaś zapłata przez Bank na rzecz Powodów kwoty 78 813,45 zł i 15.795,17 CHF nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem Bankowi przez Powodów kwoty 200 000 zł. Ponadto oddalił apelację w pozostałej części oraz zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.