Kredyt złotówkowy bez WIBORU – pierwsze postanowienia sądów w sprawach złotówkowiczów. 

2 stycznia, 2023by Kancelaria Lexnord

Kredyt złotówkowy bez WIBORU – pierwsze postanowienia sądów w sprawach złotówkowiczów. 

W listopadzie zawrzało. Dlaczego? Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. sprawy I Co 556/22) wydał pierwsze w Polsce postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawienie w umowie jedynie stałej marży banku. Sąd uznał za zasadny wniosek o zabezpieczenie wystosowany przez kredytobiorców, w którym twierdzili, że bank nieprawidłowo poinformował ich o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową (faktu, że jest ono niczym nieograniczone). Konsumenci podnosili również, iż wadliwy jest sposób ustalania oprocentowania umownego w oparciu o stopę referencyjną WIBOR. Więcej o wadach kredytów złotówkowych oprocentowanych stawką WIBOR poczytasz tutaj: wibor w kredytach

 

Pierwszy wyrok w sprawie WIBORU?!

Informacja o powyższym rozniosła się błyskawicznie pośród kredytobiorców. Jednak zaznaczyć należy, że często była źle interpretowana. Przytoczone wyżej orzeczenie nie jest bowiem wyrokiem, a jedynie postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia. Jego treść nie przesądza wcale jeszcze o końcowym wyniku sprawy, a stanowi jedynie, że sąd roszczenie uznał za uprawdopodobnione. Co w takim razie oznaczało? Że kredytobiorcy tymczasowo – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – będą płacić ratę kredytu mniejszą o blisko 5 tysięcy złotych (wcześniej ok. 6700 zł, zgodnie z postanowieniem ok 1700 zł). No chyba, że bank postanowienie skutecznie zaskarży… co oczywiście uczynił.

 

Radość trwała krótko

Postanowienie niestety nie utrzymało się w sądzie odwoławczym. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia banku uznał je za zasadne i oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia (postanowienie z dnia 22 grudnia 2022 r., sygn. akt I Cz 123/22). Oznacza to, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia przestaje istnieć w obrocie prawnym (nie wywiera skutków), a kredytobiorcy zobowiązani są do dokonywania dalszej spłaty kredytu na dotychczasowych zasadach, czyli z uwzględnieniem kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR w racie kredytu (rata wraca do poziomu ok. 6700 zł). Nie znamy niestety na razie powodu oddalenia wniosku – możliwe, że sąd odwoławczy uznał, że brak jest interesu prawnego w jego udzielenie lub że konsumenci nie uprawdopodobnili roszczenia.

 

Czy to koniec szans na wygraną w sądzie?

Upadek zabezpieczenia oczywiście nie oznacza, że konsumenci przegrają. Tak jak wskazywałam już wyżej, wynik sprawy jest całkowicie niezależny od kwestii zabezpieczenia powództwa. Sąd rozpozna merytorycznie sprawę i wyda wyrok – miejmy nadzieję korzystny dla kredytobiorców!

 

Nadchodzi lawina wniosków o zabezpieczenie w sprawach złotówkowiczów

Wniosków o zabezpieczenie powództwa w postaci wyeliminowania WIBOR-u będzie więcej. Już usłyszeć można o kolejnych postanowieniach uznających te wnioski i udzielających zabezpieczeń. Przykładem będzie chociażby postanowienie z 15 grudnia 2022 r. w sprawie związanej ze złotówkowym kredytem gotówkowym przeciwko BNP Paribas – tu sąd wstrzymał całkowicie spłatę rat i innych kosztów okołokredytowych oraz zobowiązał bank do nieskładania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu i nieprzekazywania informacji o niespłacaniu rat kredytu do BIK i innych podmiotów.

 

Kredyt złotówkowy bez Wiboru. Czy można unieważnić umowę?

Unieważnienie kredytu opartego na stawce WIBOR miało już miejsce. Pierwszym bodajże takim orzeczeniem będzie wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 27 marca 2018 roku (sygnatura akt sprawy: I C 1139/16), w którym z uwagi na niejasne zasady ustalania oprocentowania ze stawką WIBOR unieważniono umowę kredytu gotówkowego PKO BP. Warto wspomnieć, że wyrok ten jest prawomocny. Niedawno również Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście unieważnił umowę kredytu hipotecznego w złotych. Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2022 r. uznał, że mechanizm zmiany oprocentowania kredytu w banku Credit Agricole nie był transparentny, a brak jest możliwości kontynuowania umowy po usunięciu z niej zapisów dotyczących zmiany oprocentowania.

 

Chcę unieważnić moją umowę kredytu złotówkowego!

Jeśli chcesz zawalczyć o odzyskanie pieniędzy nienależnie pobranych od banku, a nawet doprowadzić do unieważnienia swojej umowy – zapraszam serdecznie do kontaktu. Zapoznaj się z naszą ofertą tutaj. Napisz (kancelaria@lexnord.pl) lub zadzwoń (516-076-132), dokonamy analizy Twojej umowy całkowicie za darmo!

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.