24 stycznia 2023 r. – Prawomocna wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

6 lutego, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, Sędzia Wiesława Śmich, sygn. akt V Ca 2356/21 na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 23 lipca 2021 r., sygn. akt VI C 692/19.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 74 787, 41 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty. Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9 086,25 zł tytułem zwrotu kosztów procesów.

Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 2 800 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu w instancji odwoławczej.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.