30 stycznia 2023 r. – Prawomocna wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie

6 lutego, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Anna Bohdziewicz, sygn. akt I ACa 425/21 na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2020 r., sygn. akt II C 760/17.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok:

  1. a) w punkcie 1. w ten sposób, że zasądził od pozwanego łącznie na rzecz

powodów kwotę 100.955,87 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 grudnia 2020 r. do dnia 8 grudnia 2021 r., przy czym wykonanie tego świadczenia

będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powodów na rzecz

pozwanego 200.897,73 złotych lub zabezpieczenia roszczenia pozwanego

o zwrot tej kwoty i oddalił powództwo w pozostałej części;

  1. b) w punkcie 2. o tyle, że ustalone nim koszty procesu są zasądzone łącznie

na rzecz powodów;

Dodatkowo Sąd oddalił apelację w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 4.050,00 złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.