Nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego 2023

17 lutego, 2023by Kancelaria Lexnord

Zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – co oznacza dla frankowiczów?

Obecnie trwają prace nad reformą kodeksu postępowania cywilnego, która odbierze kredytobiorcy prawo do wyboru sądu, w którym wytoczy powództwo. Zmiana taka będzie bardzo niekorzystna dla niektórych konsumentów. Dlaczego? Nowelizacja ustawy KPC a kredyty frankowe. Zapraszamy do lektury.

 

Jak jest teraz?

Aktualnie przepisy dają pozywającemu wybór co do sądu, w którym mogą zainicjować postępowanie. Taka możliwość wynika z art. 30 k.p.c. oraz art. 372 k.p.c., z których wynika, że powództwo takie wytoczyć można przed sąd właściwy dla siedziby banku, ale także przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda. Niemal 50% konsumentów wybiera specjalny wydział frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który znany jest z prokonsumenckiego orzekania. Powoduje to, iż warszawki sąd jest mocno obciążony, a wręcz przeciążony – w samym 2022 roku zarejestrowano ponad 25 tys. nowych spraw.

 

Brzmienie projektu ustawy zmieniającej kodeks postępowania cywilnego

Proponowana przez polityków reforma k.p.c. ma wprowadzić do ustawy przepis, który brzmi:

Art. 18. 1. W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

  1. Przelew wierzytelności związanej z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na właściwość sądu określoną w tym przepisie. Pozew zawiera oznaczenie miejsca zamieszkania konsumenta.”

 

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce aż na 5 lat odbiera się konsumentom prawo do wyboru sądu, w którym mogą złożyć powództwo przeciwko bankowi w sprawie o kredyt indeksowany lub denominowany. Jedyną możliwością będzie bowiem złożenie powództwa w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Nowe powództwa trafiać będą do sądów rejonowych i okręgowych w całym kraju, a orzekać zaczną sędziowie, którzy na co dzień rozpatrują sprawy cywilne z innych obszarów.

Nowelizacja ustawy KPC a kredyty frankowe

W mojej ocenie podjęte przez polityków kroki tylko w teorii skrócą czas oczekiwania na prawomocny wyrok frankowy. Konsumenci nie zaprzestaną przecież wytaczać powództw, a to doprowadzi do zablokowania kolejnych wydziałów, w kolejnych sądach. Dobrym rozwiązaniem byłoby tu według mnie powiększenie istniejącego już wydziału frankowego (XXVIII Wydziału Cywilnego) w Sądzie Okręgowym w Warszawie o nowych orzeczników. Kolejnym krokiem winno być stworzenie podobnych wydziały w stolicach innych województw. Na takie działania jednak pewnie jeszcze musimy poczekać.

 

Negatywne konsekwencje zmiany ustawy

Wytaczając powództwo przed sąd inny niż SO w Warszawie, kredytobiorca często naraża się na niepewność do ostatecznego rozstrzygnięcia – nie znamy bowiem linii orzeczniczej każdego sądu w Polsce. Kolejnym negatywnym skutkiem będzie potencjalna przewlekłość postępowań, a to z uwagi na fakt, że sprawy zaczną trafiać także do orzeczników, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z tematem kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim. Trzecim następstwem będzie to, że o wiele trudniej będzie uzyskać tzw. zabezpieczenie roszczenia. Gdy klient spłacił już nominalną wartość kredytu (kwotę przewyższającą wartość wypłaconego kapitału) może wnioskować do sądu o zgodę na wstrzymanie dalszej spłaty do chwili wydania wyroku – warszawski wydział frankowy słynie z przychylności co do takich wniosków. Dzięki temu w krótkim czasie od złożenia pozwu można uwolnić się od zobowiązania i w spokoju oczekiwać na ostateczne orzeczenie sądu. Pozostałe polskie sądy nie mają tak jednolitego podejścia co do kwestii zabezpieczeń i często wnioski takie oddalają.

 

Warto jak najszybciej zacząć działać

Nowelizacja k.p.c. nie obejmie pozwów, które wpłynęły przed jej wejściem w życie. To oznacza, że jest jeszcze czas by wytoczyć powództwo przed sądem warszawskim. Należy jednak zaznaczyć, że od decyzji co do rozpoczęcia postępowania do fizycznego złożenia pozwu w sądzie mija trochę czasu. Należy bowiem w pierwszej kolejności dokonać analizy dokumentów, następnie sporządzić pozew i wniosek o zabezpieczenie. Dlatego właśnie nie warto czekać na ostatnią chwilę – lepiej już dziś zgłosić się do kancelarii. Jak ją wybrać – dowiesz się „Kancelaria frankowa – jak wybrać dobrą kancelarię„?

Aktualnie projekt ustawy  trafił już do Sejmu i w obecnej chwili po III czytaniu ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu – nie trać więc czasu – skontaktuj się z LexNord już dziś!

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.