13 lutego 2023 r. – Prawomocna wygrana z mBank S.A.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska, sygn. akt: I ACa 1667/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 4 listopada 2021 r., sygn. akt I C 822/21.

Sąd oddalił apelację oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda 8 100 złotych, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności niniejszego postanowienia do dnia zapłaty, tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.